Velykinis „ČIA MARKET” kvitų žaidimas

Registruokite pirkinių kvitą ir laimėkite šaunius prizus!

Apie žaidimą

Žaidimas vyksta nuo 2022.03.29 iki 2022.04.11

Žaidimo taisyklės

 • 1.1. Žaidimo organizatorius yra uždaroji akcinė bendrovė „ČIA MARKET“, juridinio asmens kodas 141354683, buveinės adresas Sedos g. 35A, LT-87101, Telšiai, Lietuva (toliau - Organizatorius).
  1.2. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato „ČIA VELYKOS!” (toliau - Žaidimas) vykdymo, jo laimėtojų nustatymo ir prizų atsiėmimo tvarką bei Žaidimo organizatoriaus/laimėtojų teises ir pareigas.

 • 2.1. Akcija vykdoma visose „ČIA MARKET“ prekybos tinklo parduotuvėse nuo 2022 m. kovo 29 d. iki balandžio 11 d. imtinai.
  2.2. Dalyvauti akcijoje gali visi pirkėjai, perkantys UAB „ČIA MARKET“ tinkle už 20 € ar didesnę sumą.
  2.3. Žaidime galima registruoti visus kvitus, kurie turi nurodytą informaciją apie „ČIA VELYKOS!" bei turi registruojamą kvito numerį po žaidimo nuoroda.
  2.4. Akcijoje negali dalyvauti UAB „ČIA MARKET“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.

 • Prizai ir jų kiekis bei vertė:
  3.1. „GERA DOVANA“ - skrydis oro balionu 2 asmenims, 1 vnt. (prizo vertė 235,00 eur);
  3.2. Žurnalo „ŽMONĖS“ metinė prenumerata, 1 vnt. (prizo vertė 89,00 eur);
  3.3. Ekologiškų pieno produktų „DOBILAS“ rinkiniai, 30 vnt.
  (Rinkinį sudaro: ekologiškas jogurtas „DOBILAS“ su vanile, 3,3% rieb., 300 g (1 vnt.); ekologiškas jogurtas „DOBILAS“ natūralus, 2,4% rieb., 330 g (1 vnt.); ekologiškas jogurtas „DOBILAS“ su persikais, 2,1% rieb., 330 g (1 vnt.); ekologiškas jogurtas „DOBILAS“ su bananais, 2,2% rieb., 330 g (1 vnt.); ekologiškas puskietis sūris „DOBILAS“, 45% rieb. s.m., pjaustytas, 150 g (1 vnt.); ekologiška pusriebė varškė „DOBILAS“, 9% rieb., 330 g (1 vnt.)).
  3.4. „ČIA“ dovanų kortelės 40 vnt. x 10 eur, 40 vnt. x 15 eur, 20 vnt. x 20 eur ir 20 vnt. x 30 eur (dovanų kortelių bendra vertė 2000 eur);

 • 4.1. Pirkėjas, perkantis už 20€ ar daugiau, privalo išsaugoti pirkimo kvitą iki žaidimo pabaigos, kol atsiims prizą (laimėjimo atveju). Nemokamai registruokitės svetainėje www.ciamarket.lt/velykos.
  4.2. Kvite rasite informaciją apie Žaidimą, bei registruojamą kvito numerį. Registruotis užpildant laukelius: „VARDAS, TELEFONO NUMERIS, EL. PAŠTAS, KVITO NUMERIS, ČIA MARKET PARDUOTUVĖ, iš kurios Jums būtų patogu atsiimti prizą, laimėjimo atveju“ (pavyzdžiui: Vardenis, +370XXXXXXXX, vardenis@pavardenis.lt, 1/12345, Žemaitės g. 26, Telšiai). Akcijai dalyviai registruojami tik pilnai ir teisingai užpildę registracijos formą internetiniame akcijos puslapyje. Vienas dalyvis Žaidime gali registruoti neribotą kiekį pirkinių kvitų. Kiekvieną kartą apsipirkdamas UAB „ČIA MARKET“ prekybos tinkle ir registruodamas kiekvieną naują - unikalų pirkimo kvito numerį. Pasikartojantys pirkimo kvitai į Žaidimo dalyvių sąrašą netraukiami. Pirkimo kvitą būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos.
  4.3. Asmenys, registruodami kvitą ir pateikdami savo duomenis bei registracijos formoje pažymėdami, kad „Susipažino ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis“, patvirtina, kad sutinka, jog minėti duomenys būtų tvarkomi Žaidimo vykdymo tikslais, t.y. kad registracijos formoje nurodyti duomenys būtų naudojami laimingiems kvitams išrinkti, o mobiliojo telefono numeris - informuoti laimėtoją apie laimėjimą. Taip pat asmenys, registruodami kvitą, laimėjimo atveju sutinka, kad registracijos formoje jų nurodytas vardas, kvito numeris, būtų viešai paskelbti Žaidimo tinklalapyje www.ciamarket.lt ar kitose žiniasklaidos priemonėse. Asmuo savo sutikimą gali atšaukti kreipdamasis raštu į Žaidimo organizatorių, tokiu atveju dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.
  4.4. Taip pat kiekvienas užsiregistravęs Žaidimo dalyvis leidžia pateiktus asmens duomenis naudoti tik šiame žaidime nebent dalyviai suteiktų leidimą naudoti informaciją rinkodaros ir reklamos tikslais. Sutikimą jo duomenis naudoti rinkodaros tikslais dalyvis gali bet kada atšaukti kreipdamasis į organizatorių. Sutikimų atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
  4.5. Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, turėdamas pagrindą įtarti, kad asmuo pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Žaidimo taisykles bei sąlygas.

 • Laimėtojai bus renkami atsitiktiniu būdu kompiuterinėmis programomis, viso bus atrinkta 152 (šimtas penkiasdešimt du) laimėtojai, žemiau nustatytu grafiku:
  5.1. Registracijos laikotarpis: 2022.03.29 - 2022.04.11, 00:00 - 23:59 val.;
  5.2. Laimėtojų nustatymo data: 2022.04.12 - 2022.04.15;
  5.3. Prizai ir jų kiekis: „GERA DOVANA“ - skrydis oro balionu 2 asmenims, 1 vnt., žurnalo „ŽMONĖS“ metinė prenumerata, 1 vnt., Ekologiškų pieno produktų „DOBILAS“ rinkiniai, 30 vnt., „ČIA“ dovanų kortelės 40 vnt. x 10 eur, 40 vnt. x 15 eur, 20 vnt. x 20 eur ir 20 vnt. x 30 eur;

 • 6.1. Žaidimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.ciamarket.lt/velykos per 3 (tris) darbo dienas po laimėtojų nustatymo ir ten publikuojami 3 (tris) savaites po paskutinės Žaidimo dienos.
  6.2. Nepavykus su laimėtojais susisiekti registracijoje nurodytais kontaktais per 3 (tris) savaites nuo laimėtojų paskelbimo datos, laimėjimas bus nebegaliojantis ir prizas laimėtojui perduotas nebus.

 • 7.1. Prizų laimėtojai, prizus galės atsiimti bet kurioje UAB „ČIA MARKET” prekybos tinklo parduotuvėje, kurią bus nurodę registracijos formoje arba kitu abiem pusėms patogiu būdu. Atsiimti prizą laimėtojas gali tik asmeniškai, iš anksto suderinus dėl prizo atsiėmimo vietos.
  7.2. Prizo laimėtojas privalo pateikti asmens dokumentą ir pirkimo kvitą, kurio numeris buvo registruotas akcijai ir išrinktas laimingu.
  7.3. Prizų atsiėmimo laikotarpis yra iki 2022 balandžio 30 d.
  7.4. Jei laimėtojas neatvyksta atsiimti prizo iki numatyto Žaidimo prizų atsiėmimo laikotarpio pabaigos, arba nepateikia pirkimo kvito, ar pateikto pirkimo kvito numeris nesutampa su akcijoje laimėjusiu kvito numeriu, prizas negali būti įteikiamas ir laikoma, kad visi akcijos organizatoriaus įsipareigojimai laimėtojo atžvilgiu yra pasibaigę ir tinkamai įvykdyti.
  7.5. Jei akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikiant duomenis jį turi lydėti vienas iš tėvų ar globėjų, bei pateikti asmens tapatybę ar globą patvirtinantį dokumentą.

 • 8.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti prekių UAB „ČIA MARKET“ prekybos tinkle ne mažiau kaip už 20€. Visas su prizo atsiėmimu susijusias būtinąsias išlaidas prisiima akcijos prizo laimėtojas.

 • 9.1. Žaidimo taisyklės yra vienodai privalomos visiems dalyviams.
  9.2. Akcijos dalyviai gali raštu pareikšti pretenzijas dėl akcijos vykdymo iki 2022 m. balandžio 30 d. UAB „ČIA MARKET”, Sedos g. 35A, Telšiai arba el. paštu info@ciamarket.lt. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 15 darbo dienų.
  9.3. Telefonas pasiteirauti: +370 (444) 22222 (darbo dienomis 8.00 – 17.00). Visi skundai sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 • 10.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos akcijos vykdymui, tačiau deda visas galimas pastangas jas pašalinti. Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.ciamarket.lt.
  10.2. Žaidimo Organizatorius neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus, ar prizų nepanaudojimą.
  10.3. Žaidimo organizatoriai turi teisę vienašališkai atšaukti, nutraukti Žaidimą bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.ciamarket.lt/velykos.

Žaidimo kuponas

Norėdami dalyvauti „ČIA MARKET“ Velykiniame žaidime, užpildykite kuponą:

Sutinku su taisyklėmis

*Įveskite parduotuvės, kurioje būtų patogu atsiimti prizą, adresą, pvz., Telšiai, Žemaitės g. 26

Prizai

user-image

×1

„GERA DOVANA“ - skrydis oro balionu dviems asmenims

user-image

×30

Ekologiškų pieno produktų „DOBILAS“ rinkiniai

user-image

×1

Žurnalo „ŽMONĖS“ metinė prenumerata

user-image

×40

10 € vertės dovanų kortelė apsipirkimui

user-image

×40

15 € vertės dovanų kortelė apsipirkimui

user-image

×20

20 € vertės dovanų kortelė apsipirkimui

user-image

×20

30 € vertės dovanų kortelė apsipirkimui

Organizatorius

Rėmėjai